Stručnjaci

Stručnjaci u edukacijskoj rehabilitaciji i logopediji koji pružaju intervencije u ranoj dobi kao i pomoć u uključivanju u društvo pripadaju jednoj od ciljnih skupina projekta budući da uporaba potpomognute komunikacije u ranome djetinjstvu povećava potencijal za učenje, ali i stvara potporu za socijalno uključivanje. Potrebe stručnjaka u edukacijskoj rehabilitaciji i logopediji odgovaraju potrebama koje navode skrbnici i članovi obitelji. Dodatna uloga stručnjaka je analiza kvalitete usluga potpomognute komunikacije zasnovanih na informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji (ICT). Ograničenja s kojima se stručnjaci suočavaju odnose se na nedostatak ICT opreme kao i znanja o  korištenju visokotehnoloških metoda potpomognute komunikacije.