Osobe sa složenim komunikacijskim potrebama

Osobe sa složenim komunikacijskim potrebama su one osobe koje ne mogu ostvariti svoje komunikacijske potrebe putem postojećih, uobičajenih načina komuniciranja uslijed različitih razloga koji ograničavaju njihovu  sposobnost neovisnog djelovanja u društvu. U okviru projekta među ciljnim skupinama osoba sa složenim komunikacijskim potrebama su osobe s Downovim sindromom, osobe s poremećajem iz autističnog spektra, osobe s intelektualnim teškoćama kao i osobe sa složenim tjelesnim teškoćama.

Različiti oblici potpomognute komunikacije pokazali su se učinkovitim načinom komunikacije kod svih navedenih skupina.

Potrebe osoba sa složenim komunikacijskim potrebama odnose se na:

  • potrebe za uključivanjem u društvo i sudjelovanjem u društvenom odlučivanju (engl. E-Inclusion), s naglaskom na unaprjeđenje njihove neovisnosti i izražavanja potreba i osjećaja, kao i na
  • potrebu za sudjelovanjem u stvaranju pravila i zakona koji utječu na njihove živote.

Ograničenja s kojima se suočavaju osobe sa složenim komunikacijskim potrebama proizlaze iz njihovih osnovnih teškoća te su povezana s:

  • neverbalnim kognitivnim sposobnostima,
  • receptivnim ili ekspresivnim jezičnim sposobnostima, te s
  • govorom.