Četvrti letak projekta

Četvrti letak projekta izrađen je za potrebe završnog diseminacijskog događaja u veljači 2015.

Letak u formatu PDF možete preuzeti ovdje.