Četvrta brošura projekta

Brošura izrađena za potrebe završnog diseminacijskog događaja u Zagrebu u veljači 2015. godine. Možete ju preuzeti ovdje.