Treći letak projekta

Treći letak projekta izrađen je za potrebe treće javne prezentacije projekta u prosincu 2014.

Letak u formatu PDF možete preuzeti ovdje.