Treća brošura (priručnik) projekta

Priručnik, izrađen za potrebe diseminacijskog događaja u Osijeku u svibnju 2014. godine, možete preuzeti ovdje.