Drugi letak projekta

Drugi letak projekta izrađen je za potrebe druge javne prezentacije projekta u prosincu 2013.

Letak u formatu PDF možete preuzeti ovdje.