Specijalizirane bolnice i poliklinike

Specijalizirane bolnice i poliklinike predstavljaju institucije koje pružaju specijaliziranu medicinsku skrb za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama. Potrebe ove skupine uključuju unaprjeđenje komunikacije između pacijenata i liječnika, a koja je često neophodna za pružanje odgovarajuće medicinske skrbi. Ograničenja specijaliziranih bolnica i poliklinika proizlaze iz nedostatka visokotehnoloških pomagala za potpomognutu komunikaciju.