Specijalizirani dnevni centri

Specijalizirani dnevni centri pružaju skrb za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama kroz specijalizirane dnevne programe. Njihove potrebe i ograničenja odgovaraju onima koje su navedene za inkluzivne vrtiće, osnovnoškolske i srednjoškolske obrazovne ustanove, kao i ustanove socijalne skrbi.