Istraživačke jedinice

Istraživačke jedinice pripadaju visokoškolskim i znanstvenim ustanovama te zajedno čine projektni konzorcij. Istraživački timovi dolaze s četiri sastavnice Sveučilišta u Zagrebu: Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Grafičkog fakulteta i Filozofskog fakulteta. Njihove potrebe proizlaze iz zadanog cilja izgradnje kompetencijske mreže, dok ograničenja proizlaze iz ograničenog kapaciteta i ograničene dostupnosti tehnologije.