Ustanove osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja

Ustanove osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja predstavljaju institucije usmjerene na pružanje obrazovanja određene razine. Njihove potrebe i ograničenja odgovaraju onima koje su navedene i za inkluzivne vrtiće, ustanove socijalne skrbi, kao i za specijalizirane vrtiće.