Inkluzivni vrtići

Inkluzivni vrtići predstavljaju institucije koje se bave malom djecom koja se spremaju za školu. Njihova ključna potreba je uključivanje djece sa složenim komunikacijskim potrebama u redovite (pred)školske aktivnosti te omogućavanje komunikacije između djece sa složenim komunikacijskim potrebama i djece urednoga razvoja. Primarno ograničenje tih ustanova  je nedostatak visokotehnoloških komunikacijskih pomagala i pomagala za učenje prilagođenih potrebama djece sa složenim komunikacijskim potrebama. Potrebe i ograničenja inkluzivnih vrtića jednaki su onima koje imaju osnovne i srednjoškolske obrazovne institucije, ustanove socijalne skrbi, kao i specijalizirani dnevni centri.