Projekti

(2016. - ...) Program "Izgradnja nacionalnih kapaciteta za primjenu potpomognute komunikacije (PK) kao metode rane intervencije za djecu od 0-8 godina s razvojnim odstupanjima/teškoćama" (web stranice projekta

(2015. - ...) Projekt "Pogled u budućnost"

(2016. - 2017.) Projekt "Učimo matematiku" (brošura)

(2015. - 2016.) Inovativne usluge za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama zasnovane na umrežavanju pametnih nosivih uređaja (AAC-WEARABLES)

(2015. - 2016.) Projekt "Kako naučiti tu tešku matematiku" (brošura)

(2015. - 2016.) Projekt "Usklađivanje roditeljstva i poslovnog života putem multidisciplinarnih socijalnih usluga (MULTI-SKLAD)" (web stranice projekta)

(2013. - 2015.) Projekt "Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama (ICT-AAC)" (web stranice projekta)