Tim Filozofskog fakulteta se u okviru projekta bavi ispitivanjem potreba i  zahtjeva osoba sa složenim komunikacijskim potrebama i provodi evaluaciju razvijenih usluga i aplikacija.