Tim Grafičkog fakulteta se u okviru projekta bavi dizajniranjem i razvojem simbola i grafičkog sučelja za aplikacije namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama.