Fakultet elektrotehnike i računarstva usmjeren je na tehničke i financijske aspekte projekta. Bavi se razvojem platforme za usluge potpomognute komunikacije (PK), PK aplikacija i usluga. Uz navedeno, Fakultet elektrotehnike i računarstva bavi se difuzijom znanja te povezivanjem interesnih sudionika projekta.