Tim s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta raspolaže znanjima i vještinama  za istraživanje metoda alternativne i proširene komunikacije  koje predstavljaju tehnološku podršku osobama sa složenim komunikacijskim potrebama. ERF aktivno podupire inkluzivno obrazovanje i unaprjeđenje obavljanja aktivnosti potrebnih za svakodnevni život  osoba sa složenim komunikacijskim potrebama.